LEGE nr.55 din 1 august 1991
pentru modificarea articolului 5 din Legea nr.12/1991 privind impozitul pe profit
Textul actului publicat în M.Of. nr. 167/14 aug. 1991

LEGEA NUMAR: 55 DIN 1 /8 /91 pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL nr. 167 din 14 august 1991
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
ARTICOL UNIC Prevederile articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Unitatile platitoare de impozit infiinate incepind cu 1 ianuarie 1991 sint scutite de impozitul pe profit astfel:
a) unitatile din industrie, agricultura si constructii, pentru o perioada de 5 ani de la data infiintarii;
b) unitatile din domeniul exploatarii resurselor naturele, ale comunicatiilor si transporturilor, pentru o perioada de 3 ani de la data infiintarii;
c) unitatile prestatoare de servicii, pentru o perioada de 1 an de la data infiintarii;
d) unitatile cu profil comercial, pentru o perioada de 6 luni de la data infiintarii.
Intreprinderile mici si asociatiile cu scop lucrativ infiintate, potrivit Decretului-lege nr.54/1990, pina la data de 31 decembrie 1990 beneficiaza de scutirile prevazute la pct. a), b), c) si d) de mai sus incepind cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei legi.
Prevederile de la lit. a), b), c) si d) din prezentul articol nu se aplica regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat".
Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 26 iulie 1991.
p. PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR IONEL ROMAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 31 iulie 1991.
p. PRESEDINTELE SENATULUI VASILE MOIS In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea pentru modificarea articolului 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU


Luni, 16 decembrie 2019, 01:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.