LEGE nr.8 din 7 martie 1994
privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 62/10 mar. 1994

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se constituie Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, prin perceperea unui comision de 0,5% aplicat asupra valorii in vama a marfurilor importate sau exportate, pentru prestarea serviciilor vamale.

Se excepteaza de la plata comisionului prevazut la alin. 1 bunurile care fac obiectul importului in baza acordurilor de credit extern, a acordurilor privind programele de asistenta economica nerambursabila acordata Romaniei de catre tarile membre ale Grupului "celor 24" si organismele economice internationale, inclusiv ajutoare umanitare, incheiate intre Guvernul Romaniei si guvernele altor tari.

Art. 2. - Platitorii comisionului pentru servicii vamale sint agentii economici si celelalte persoane juridice care efectueaza operatiuni de import-export definitive.

Art. 3. - Bugetul Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale se elaboreaza si se administreaza, potrivit Legii nr. 10/1991 privind finantele publice, de catre Ministerul Finantelor prin Directia Generala a Vamilor si se aproba in fiecare an de catre Parlament prin legea de adoptare a bugetului de stat.

Art. 4. - Din Fondul special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale se efectueaza cheltuieli de capital privind deschiderea de noi puncte de control pentru trecerea frontierei si unitati vamale, extinderea si modernizarea celor existente. Acestea se stabilesc anual prin listele de investitii elaborate in conditiile legii si prezentate ca anexa la bugetul acestui fond, reprezentind:

- cheltuielile de proiectare si de intocmire a documentatiilor tehnicoeconomice;
- lucrari de constructii-montaj;
- utilaje si dotari independente;
- aductiuni si racorduri;
- procurarea de imobile noi, nefinisate sau vechi, si a terenurilor aferente acestora (eventual concesionari de terenuri), in vederea amenajarii sediilor unitatilor vamale.

Art. 5. - Disponibilitatile Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte unitati vamale, existente in contul trezoreriei finantelor publice, vor fi plasate de Ministerul Finantelor, prin Directia Generala a Vamilor, cu dobinda negociabila.

Soldul fondului special si dobinzile aferente ramase la finele anului se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza in conditiile prezentei legi.

Art. 6. - Ministerul Finantelor va elabora, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei legi, norme metodologice privind administrarea fondului special.

Art. 7. - Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei. La aceeasi data orice dispozitii contrare se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 14 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 14 februarie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NASTASE


Joi, 28 mai 2020, 11:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.