ORDONANȚĂ nr.46 din 12 august 1994
privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de continuarea aplicarii Legii fondului funciar nr.18/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 241/29 aug. 1994

In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit „ a) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

Art. 1. - Se aproba prelungirea, pina la data de 31 decembrie 1995, a termenului de aplicare a prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Art. 2. - Fondurile necesare pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se asigura prin prevederile anuale cuprinse in legea bugetului de stat pentru Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei repartizeaza lunar fondurile prevazute la art. 2 oficiilor de cadastru si organizare a teritoriului judetene, prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene.

Oficiile judetene de cadastru si organizare a teritoriului raspund de angajarea si efectuarea cheltuielilor potrivit destinatiilor aprobate, precum si de receptia lucrarilor executate si decontate.

Art. 4. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice in aplicarea prezentei ordonante.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemnează:

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Alexandru Lapusan,
secretar de stat


Duminică, 05 aprilie 2020, 01:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.