HOTĂRÂRE nr.171 din 19 aprilie 1994
pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.288/1991 privind calificarea și recalificarea somerilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 110/29 apr. 1994

HOTARIRE NR. 171 DIN 19 APRILIE 1994 pentru modificarea Hotaririi Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea si recalificarea somerilor

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

Aparuta in MONITORUL OFICIAL NR. 110 din 29 aprilie 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
In vederea imbunatatirii activitatii de calificare a somerilor, pentru a asigura aplicarea corecta a prevederilor Legii nr. 1/1991 *) privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, Hotarirea Guvernului nr.
288/1991 privind calificarea si recalificarea somerilor se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Activitatea de calificare si recalificare a somerilor are ca obiectiv, potrivit Legii nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, perfectionarea formelor de protectie sociala a persoanelor neocupate, marirea sanselor acestora de reintegrare profesionala.
(2) Calificarea si recalificarea somerilor se organizeaza de catre directiile de munca si protectie sociala, dupa cum urmeaza:
a) prin centrele proprii de calificare si recalificare;
b) prin unitati - regii autonome, societati comerciale, alti agenti economici , institutii de invatamint organizate potrivit legii, persoane fizice autorizate - pe baza de conventie."
2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Stabilirea meseriilor, specialitatilot, functiilor si activitatilor in care urmeaza a fi calificati sau recalificati somerii se va face potrivit analizelor privind necesarul de forta de munca in profil teritorial, de moment si de perspectiva."
3. Articolul 6 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru perasoanele care primesc ajutor de somaj, admise la cursuri, directiile de munca si protectie sociala pot incheia conventii cu unitatile la care acestia pot fi incadrati."
4. Articolul 10 punctul (1) Drepturi, litera a) va avea urmatorul cuprins:
a) sa primeasca ajutorul de somaj, potrivit legii."
5. Articolul 18 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - (1) Finantarea activitatii de calificare se recalificare a somerilor se face potrivit art. 23 din Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala."

ART. 2
Hotarirea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea si recalificarea somerilor, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarire, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, punindu-se de acord cu prevederile Legii nr. 1/1991, republicata.
PRIM - MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu p. Ministru de stat, ministrul finantelor, Dan Mogos, secretar de stat *) - Legea nr. 1/1991 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 14 august 1992.


Duminică, 05 aprilie 2020, 00:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.