HOTĂRÂRE nr.287 din 17 iunie 1994
privind utilizarea fondurilor aprobate prin Legea bugetului de stat nr.36/1994, in valoare de 18 miliarde lei, de catre Ministerul Agriculturii și Alimentatiei, in vederea continuarii actiunii de aplicare a Legii fondului funciar nr.18/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 166/1 iul. 1994

Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1. - Fondurile prevazute in anexa nr. 3/17 la Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994, pentru aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, in suma de 18 miliarde lei, se vor utiliza potrivit destinatiilor prevazute in anexa la prezenta hotarire.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei repartizeaza lunar fondurile prevazute la art. 1 oficiilor judetene de cadastru si organizare a teritoriului, prin directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene. Oficiile judetene de cadastru si organizare a teritoriului raspund de angajarea si efectuarea cheltuielilor potrivit destinatiilor aprobate, precum si de receptia lucrarilor executate si decontate.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si Ministerul Finantelor vor elabora norme metodologice in aplicarea prezentei hotariri.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VACAROIU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Oancea

Ministru de stat,
ministrul finantelor,
Florin Georgescu


ANEXA

ACTIUNI SI LUCRARI
privind continuarea aplicarii Legii fondului funciar nr. 18/1991 care se deconteaza din fondurile alocate cu aceasta destinatie prin Legea bugetului de stat pe anul 1994 nr. 36/1994

1. Lucrarile legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, executate de specialisti in masuratori in baza contractelor de prestari de servicii incheiate intre oficiile judetene de cadastru si organizare a teritoriului si prestatori pentru:

- intocmirea de planuri cadastrale noi in zonele in care nu exista astfel de planuri, precum si actualizari de planuri cadastrale existente, in cazul in care se impun astfel de operatiuni;
- intocmirea proiectelor de parcelare a terenurilor care fac obiectul punerii in posesie, potrivit legii;
- efectuarea masuratorilor aferente intocmirii proceselor-verbale de punere in posesie, precum si completarea acestora;
- intocmirea titlurilor de proprietate, potrivit legii.

2. Plata muncitorilor auxiliari (lantari) folositi de specialisti in masuratori terestre la lucrarile de punere in posesie.

3. Achizitionarea de materiale necesare desfasurarii activitatii de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991 (aparatura de masurat, calc, hirtie ozalid, instrumente de desen, materiale consumabile etc.) altele decit cele de natura fondurilor fixe.


Duminică, 05 aprilie 2020, 00:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.