LEGE nr.24 din 6 aprilie 1995
privind reinfiintarea comunei Poienile Izei, judetul Maramures
Textul actului publicat în M.Of. nr. 65/10 apr. 1995

LEGE Nr. 24 din 6 aprilie 1995 privind reinfiintarea comunei Poienile Izei, judetul Maramures

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Localitatea Poienile Izei din componenta comunei Botiza, judetul Maramures, se declara comuna, urmind a purta denumirea "Poienile Izei".

ART. 2
Consiliul Judetean Maramures impreuna cu Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget local al comunei Botiza intre cele doua comune.
De la data intrarii in vigoare a prezentei legi, veniturile si cheltuielile care, in conditiile legii, revin de drept comunei Poienile Izei vor fi administrate si gestionate prin autoritatile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii, potrivit legii, in limita prevederilor aprobate, in anul 1995, pe ansamblul judetului Maramures.
Bugetele locale ale celor doua comune se vor elabora si se vor aproba in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, inclusiv Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995.
Toate operatiunile de preluare-predare se vor face pe baza de protocoale incheiate intre primarii celor doua comune si vor fi confirmate de delegatia permanenta a Consiliului Judetean Maramures.

ART. 3
Pina la constituirea, potrivit legii, a autoritatilor administratiei publice locale in comuna Poienile Izei, judetul Maramures, rezolvarea problemelor curente se va asigura de cei doi imputerniciti ai prefectului, numiti prin ordin al acestuia, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de catre un secretar, numit de prefect, in conditiile legii.
Salarizarea imputernicitilor prefectului si a secretarului consiliului se va face potrivit prevederilor anexei nr. 7 la Legea nr. 40/1991, republicata.

ART. 4
Actele de stare civila intocmite in localitatea Poienile Izei, judetul Maramures, sint si ramin valabile.

ART. 5
Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Romaniei se modifica in mod corespunzator.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 27 martie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR ADRIAN NASTASE -------------------------------


Duminică, 18 aprilie 2021, 03:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.