LEGE nr.217 din 22 decembrie 1997
privind aprobarea Listei României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației
Textul actului publicat în M.Of. nr. 372/22 dec. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se aprobă Lista României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației, inclusiv anexele nr. 1 și 2 la aceasta, anexată*) la prezenta lege, convenită sub egida Organizației Mondiale de Comerț în cadrul negocierilor privind comerțul cu produse ale tehnologiei informației, încheiate la Geneva la 26 martie 1997 și concretizate în documentul "Implementarea Declarației ministeriale privind comerțul cu produse ale tehnologiei informației".

Art. 2. - Lista LXIX - România, menționată în Protocolul-anexă la Acordul privind constituirea Organizației Mondiale de Comerț, încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994, se completează și, după caz, se modifică corespunzător elementelor conținute în Lista României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației.

Art. 3. - Tariful vamal de import al României se modifică, după caz, în conformitate cu codificarea și descrierea produselor din Lista României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației.

Art. 4. - Taxele vamale la importul de produse ale tehnologiei informației, cuprinse în Lista României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației, se reduc eșalonat până la eliminarea completă, potrivit calendarului cuprins în anexa nr. 2 la această listă.

Art. 5. - Începând cu data de 31 decembrie 1997, la importul produselor cuprinse în Lista României de concesii tarifare pentru produse ale tehnologiei informației nu se mai percepe comisionul de 0,5% pentru prestarea serviciilor vamale, stabilit prin Legea nr. 8/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum și a celorlalte unități vamale.

Art. 6. - Ministerul Industriei și Comerțului va publica periodic modificările în regimul de import ce intervin ca urmare a aplicării dispozițiilor prezentei legi.

Art. 7. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 1997.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 7 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
RADU BERCEANU

București, 22 decembrie 1997.
Nr. 217.

*) Anexa se publică ulterior.


Miercuri, 25 mai 2022, 21:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.