LEGE nr.258 din 30 decembrie 1998
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr.108/1996
Textul actului publicat în M.Of. nr. 516/30 dec. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.53 din 28 august 1997 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.224 din 30 august 1997, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 11, articolul 13 alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Cota majorărilor de întârziere prevăzute la alin. 1 se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor, corelată cu rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, la care se pot adăuga cel mult 10 puncte procentuale."

2. La articolul I punctul 12, articolul 131 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Nevărsarea de către plătitorii obligațiilor bugetare a sumelor calculate și reținute la sursă de către aceștia, potrivit legii, se penalizează cu 10% din suma reținută și nevărsată mai mult de 30 de zile."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 30 decembrie 1998.
Nr. 258.


Luni, 15 august 2022, 03:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.