LEGE nr.261 din 31 decembrie 1998
pentru modificarea și completarea Legii nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 523/31 dec. 1998

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.233 din 28 septembrie 1993, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"(3) Copiii încadrați în gradul I sau II de invaliditate, precum și copiii cu handicap beneficiază de alocație de stat pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani."

2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:

"(4) Tinerii în vârstă de peste 18 ani beneficiază de alocație de stat pentru copii până la terminarea cursurilor învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii.

(5) Tinerii prevăzuți la alin. (4), care repetă anul școlar nu beneficiază de alocație de stat, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical."

3. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Lunar, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orășenești, municipale și ale sectoarelor municipiului București comunică direcției generale de muncă și protecție socială județene și, respectiv, a municipiului București situația privind copiii care au decedat."

Art. II. - Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

București, 31 decembrie 1998.
Nr. 261.


Duminică, 20 septembrie 2020, 07:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.