LEGE nr.1 din 7 ianuarie 1999
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.26/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 4/13 ian. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.26 din 9 octombrie 1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului din sectorul producției de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.387 din 12 octombrie 1998.

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 9 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

ULM SPINEANU

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PAULA IVĂNESCU


Marți, 18 februarie 2020, 21:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.