LEGE nr.86 din 25 mai 1999
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.189/1998 privind finanțele publice locale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 246/1 iun. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.61 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.517 din 30 decembrie 1998, cu urmatoarele modificari și completari:
1. La punctul 2, alineatele (5) și (6) ale articolului 66 devin alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
"(5) Pana la organizarea de catre autoritatile administratiei publice locale a compartimentelor de specialitate, atributiile ce le revin privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea și incasarea impozitelor, taxelor și a altor venituri ale bugetelor locale, inclusiv a majorarilor de intarziere și a amenzilor, solutionarea obiectiunilor, contestatiilor și plangerilor formulate la actele de control și de impunere, precum și executarea creantelor bugetare se vor efectua, în cursul anului 1999, de catre organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor. Pana la preluarea efectiva de catre autoritatile administratiei publice locale a activitatilor mentionate, stabilirea pe contribuabili, persoane fizice sau juridice, a impozitelor și taxelor locale se va face de catre organele fiscale teritoriale ale Ministerului Finantelor, cu avizul primarilor, respectiv al presedintilor consiliilor judetene, dupa caz. Refuzul de viza va fi motivat în scris."
2. La punctul 2, alineatul (7) al articolului 66 devine alineatul (6).

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

PAULA IVĂNESCU

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

ULM SPINEANU


Luni, 19 august 2019, 07:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.