LEGE nr.118 din 30 iunie 1999
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/1998 pentru modificarea art.4 alin.(1) din Legea nr.9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, și modificarea și completarea Legii nr.9/1998
Textul actului publicat în M.Of. nr. 322/6 iul. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ART. 1
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59 din 28 decembrie 1998 pentru modificarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.512 din 30 decembrie 1998.

ART. 2
Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicarii Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 8 din 13 ianuarie 1998, se modifica și se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:
"(3) Beneficiaza de prevederile alin. (1) și cetatenii romani prejudiciati în urma imigrarii facultative sau obligatorii prevazute la art. III din tratat, din alte judete ale Bulgariei decat judetele cedate, Durostor și Caliacra."

2. La articolul 8, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ministerul Finantelor este autorizat sa puna la dispozitie primariilor sumele necesare despagubirii, în conditiile legii, precum și pentru plata expertizelor dispuse în vederea stabilirii acestor despagubiri, efectuate de experti autorizati."

ART. 3
Legea nr. 9/1998, cu modificarile aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.59/1998 și prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 8 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 31 mai 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TARACILĂ


Joi, 09 iulie 2020, 01:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.