LEGE nr.95 din 17 mai 2000
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.20/2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998
Textul actului publicat în M.Of. nr. 223/22 mai. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.20 din 27 ianuarie 2000 pentru ratificarea Acordului multilateral de bază privind transportul internațional pentru dezvoltarea Coridorului Europa - Caucaz - Asia, semnat la Baku la 8 septembrie 1998, emisă în temeiul art. 1 lit. A pct. 19 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.34 din 28 ianuarie 2000.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 14 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
CONSTANTIN DAN VASILIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 aprilie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
MIRON TUDOR MITREA

București, 17 mai 2000.
Nr. 95.


Duminică, 05 aprilie 2020, 00:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.