LEGE nr.145 din 26 iulie 2000
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr.48/1992
Textul actului publicat în M.Of. nr. 354/28 iul. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.48 din 21 aprilie 1999 pentru modificarea și completarea Legii audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.173 din 23 aprilie 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 2, articolul 15 litera b) va avea următorul cuprins:

"b) art. 14 alin. (4), atunci când valabilitatea licenței de emisie și, implicit, a autorizației tehnice de funcționare și a deciziei de autorizare se prelungește cel mult cu durata termenelor legale de intrare în funcțiune a noii stații de emisie."

2. La articolul I punctul 3, articolul 18 alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

"Art. 18. - (1) Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică poate propune Consiliului Național al Audiovizualului, din motive de compatibilitate electromagnetică, modificarea frecvenței prevăzute în licența de emisie, fără întreruperea serviciului, cu prevederea și cu asigurarea unei recepții de calitate echivalentă, precum și a altor caracteristici tehnice implicate.
.............................................................................................

(3) Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică va pune la dispoziție Consiliului Național al Audiovizualului, la cerere și în măsura posibilităților tehnice, lista cuprinzând frecvențele disponibile în banda 87,5-08 MHz, în vederea înlocuirii celor ocupate din banda 66-73 MHz, pentru posturile de radio care funcționează în această bandă și numai pentru localitățile în care societățile respective nu dețin licență de emisie în banda 87,5-108 MHz. Aceste frecvențe vor fi comunicate Consiliului Național al Audiovizualului în termen de 60 de zile de la solicitare. În termen de 30 de zile de la primirea frecvențelor Consiliul Național al Audiovizualului va efectua modificările necesare în licențele de emisie, cu respectarea termenelor de valabilitate prevăzute la art. 14 alin. (1). Titularii vor prezenta licențele modificate Agenției Naționale pentru Comunicații și Informatică, în vederea obținerii noii autorizații tehnice de funcționare, necesară pentru modificarea deciziei de autorizare."

3. La articolul I punctul 4, articolul 43 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Pentru licențele de emisie și deciziile de autorizare, eliberate de Consiliul Național al Audiovizualului, precum și pentru autorizațiile tehnice de funcționare eliberate de Agenția Națională pentru Comunicații și Informatică pentru stațiile de radiodifuziune funcționând în banda de frecvențe 66-73 MHz se prelungește, la cerere, durata de valabilitate până la data de 31 decembrie 2001, dacă nu există posibilitatea tehnică a înlocuirii acestora conform art. 18 alin. (3)."

Art. II. - Legea audiovizualului nr. 48/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.104 din 25 mai 1992, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
BOGDAN NICULESCU-DUVĂZ

București, 26 iulie 2000.
Nr. 145.


Duminică, 05 aprilie 2020, 01:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.