ORDONANȚĂ nr.69 din 24 august 2000
pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și ale Legii nr.169/1997
Textul actului publicat în M.Of. nr. 407/29 aug. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 lit. B pct. 7 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. 1. - Finanțarea acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 169/1997, se asigură din fondurile alocate anual cu această destinație Ministerului Agriculturii și Alimentației prin legea bugetului de stat.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii și Alimentației repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor județene de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol, care răspund de angajarea și efectuarea cheltuielilor potrivit destinațiilor aprobate, precum și de recepția lucrărilor executate și decontate.

Art. 3. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor supune spre adoptare Guvernului, normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 4. - Termenul de finalizare a acțiunilor de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 1/2000 se prelungește până la data de 31 decembrie 2001 inclusiv.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Avram Mureșan

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 24 august 2000.
Nr. 69.


Sâmbătă, 22 februarie 2020, 13:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.