ORDONANȚĂ nr.100 din 31 august 2000
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman
Textul actului publicat în M.Of. nr. 436/3 sep. 2000

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. P pct. 3 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Ordonanța de urgență a Guvernului privind produsele medicamentoase de uz uman nr. 152/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.508 din 20 octombrie 1999, se modifică și va avea următorul cuprins:

1. Alineatul (1) al articolului 104 va avea următorul cuprins:

"Art. 104. - (1) Unitățile farmaceutice vor plăti, în vederea obținerii autorizației de funcționare, următoarele sume în contul Ministerului Sănătății:

a) unitățile de producție a produselor medicamentoase 6.000.000 lei"
b) depozitele farmaceutice 4.000.000 lei"
c) farmaciile 3.000.000 lei"
d) drogheriile 2.000.000 lei."

2. Articolul 105 se abrogă.

3. Articolul 106 se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 106. - Sumele încasate potrivit art. 104 constituie venituri ale Fondului special pentru sănătate publică și se utilizează în condițiile legii."

4. Alineatul (2) al articolului 108 se modifică și va avea următorul cuprins:

"(2) Cheltuielile necesare pentru efectuarea inspecțiilor în vederea acordării autorizațiilor de funcționare sunt suportate de Ministerul Sănătății din Fondul special pentru sănătate publică."

Art. II. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul sănătății,
Hajdu Gabor

Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

p. Ministrul industriei și comerțului,
Sorin Potânc,
secretar de stat

București, 31 august 2000.
Nr. 100.


Duminică, 07 iunie 2020, 13:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.