LEGE nr.224 din 30 aprilie 2001
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/1999 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 229/4 mai. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168 din 1 noiembrie 1999 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.536 din 3 noiembrie 1999.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 30 aprilie 2001.
Nr. 224.


Luni, 09 decembrie 2019, 01:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.