LEGE nr.370 din 10 iulie 2001
pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.57/1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 388/16 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța Guvernului nr.57 din 24 august 1999 privind obligativitatea avizării de către Ministerul Tineretului și Sportului a schimbării destinației sau desființării unor baze sportive aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, emisă în temeiul art. 1 lit. M din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.405 din 26 august 1999.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 370.


Miercuri, 11 decembrie 2019, 23:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.