ORDIN nr.128/602/4.425/36.219/2.629 din 2001
al ministrului de interne, ministrului sănătății și familiei, ministrului administrației publice, ministrului educației și cercetării și al ministrului tineretului și sportului privind organizarea prevenirii consumului ilicit de droguri
Textul actului publicat în M.Of. nr. 581/17 sep. 2001

Ministrul de interne, ministrul sănătății și familiei, ministrul administrației publice, ministrul educației și cercetării și ministrul tineretului și sportului,

în baza prevederilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri și ale Hotărârii Guvernului nr.1.359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 143/2000, în temeiul Legii nr. 40/1990 privind organizarea și funcționarea Ministerului de Interne, al Hotărârii Guvernului nr.22/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății și Familiei, cu modificările și completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr.8/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului Administrației Publice, al Hotărârii Guvernului nr.23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și al Hotărârii Guvernului nr.6/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Tineretului și Sportului,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se înființează Comisia interministerială pentru prevenirea consumului ilicit de droguri, denumită în continuare Comisia interministerială, formată din reprezentanți desemnați de fiecare semnatar, care va coordona activitatea de prevenire a consumului ilicit de droguri la nivel național.

Art. 2. - La nivelul județelor, iar în municipiul București la nivelul fiecărui sector, se înființează centre de prevenire și consiliere antidrog, formate din reprezentanți ai inspectoratelor județene de poliție, inspectoratelor școlare, direcțiilor de sănătate publică, direcțiilor de tineret și sport, direcțiilor de protecție a copilului și ai societății civile. Aceste centre se vor afla sub coordonarea administrativă a prefecților.

Art. 3. - Competențele Comisiei interministeriale și ale centrelor județene/ale sectoarelor municipiului București de prevenire și consiliere antidrog sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Finanțarea activităților de prevenire a consumului ilicit de droguri va fi asigurată din suplimentarea bugetară alocată Ministerului de Interne, urmând ca celelalte ministere să acționeze în scopul identificării și atragerii de fonduri suplimentare.

Art. 5. - Fiecare minister își va stabili direcțiile de specialitate care vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - După intrarea în vigoare a prezentului ordin Comisia interministerială și centrele județene/ale sectoarelor municipiului București de prevenire și consiliere antidrog își vor adopta propriile regulamente de organizare și funcționare.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministru de interne,
Ioan Rus

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă

Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu

p. Ministrul tineretului și sportului,
Nicolae Mărășescu,
secretar de stat


ANEXĂ

COMPETENȚELE
Comisiei interministeriale pentru prevenirea consumului ilicit de droguri, ale centrelor județene/
ale sectoarelor municipiului București de prevenire și consiliere antidrog

1. Competențele Comisiei interministeriale pentru prevenirea consumului ilicit de droguri:
a) ia decizii în vederea asigurării coerenței în procesul de prevenire a consumului de droguri;
b) elaborează Strategia națională și Programul național de prevenire a consumului de droguri;
c) coordonează strategiile și programele locale de prevenire a consumului de droguri;
d) organizează și pregătește rețeaua de specialiști în domeniul prevenirii consumului ilicit de droguri prin cursuri intensive de scurtă durată;
e) elaborează și avizează materiale educaționale;
f) creează baza națională de date și punctul de informare și documentare național privind prevenirea consumului ilicit de droguri;
g) elaborează regulamentele de funcționare ale Comisiei naționale și ale centrelor județene/ale sectoarelor municipiului București de prevenire și consiliere antidrog;
h) colaborează cu comisii internaționale similare din alte state.

2. Competențele centrelor județene/ale sectoarelor municipiului București de prevenire și consiliere antidrog:
a) coordonează activitatea de prevenire a consumului de droguri la nivel județean și elaborează strategii preventive;
b) organizează și susțin programele locale de prevenire a consumului de droguri;
c) organizează și pregătesc rețeaua preventivă la nivel local (polițiști, cadre didactice, cadre sanitare, medici de familie, farmaciști, asistenți sociali, organizații neguvernamentale etc.) prin cursuri intensive care să vizeze cunoașterea drogurilor, simptomatologia consumatorului de droguri, consecințele imediate și pe termen lung, modalitățile de relaționare;
d) organizează întâlniri publice cu tematică adecvată;
e) acordă consiliere individuală și de grup;
f) colaborează cu mass-media și cu alte instituții: biserică, organizații neguvernamentale etc.;
g) își creează propria bază de date și documentare care va fi folosită în procesul educațional preventiv.

3. Activități concrete de prevenire a consumului de droguri care vor fi desfășurate de Comisia interministerială pentru prevenirea consumului ilicit de droguri și de centrele județene/ale sectoarelor municipiului București de prevenire și consiliere antidrog:
a) realizarea campaniilor de informare;
b) realizarea unor materiale de informare și educație antidrog;
c) realizarea unor materiale de cercetare în domeniu.


Vineri, 22 noiembrie 2019, 10:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.