LEGE nr.687 din 28 noiembrie 2001
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.202/1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 784/11 dec. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr.202 din 29 decembrie 1999 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.118/1999 privind achizițiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.649 din 30 decembrie 1999.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 1 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 noiembrie 2001.
Nr. 687.


Joi, 12 decembrie 2019, 20:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.