ORDIN nr.85 din 10 ianuarie 2002
al ministrului finanțelor publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 14/11 ian. 2002

Ministrul finanțelor publice,

în baza art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, aprobată prin Legea nr. 315/2001, și prevederile art. 9 alin. 3 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările și completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Sumele datorate trezoreriei statului, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, rezultate din veniturile încasate de ministerele de resort, de Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului din vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale și din dividende, precum și cele încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare din valorificarea activelor bancare neperformante, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituții și efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, se varsă lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele respective.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 10 ianuarie 2002.
Nr. 85.


Luni, 03 octombrie 2022, 15:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.