LEGE nr.760 din 29 decembrie 2001
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală
Textul actului publicat în M.Of. nr. 23/16 ian. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.32 din 30 ianuarie 1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.42 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - În sensul prezentei ordonanțe, prin demnitar din administrația publică centrală, denumit în continuare demnitar, se înțelege: primul-ministru, ministrul, secretarul de stat și asimilații acestuia, precum și prefectul ca reprezentant al Guvernului."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - În cadrul aparatului de lucru al Guvernului, al aparatului ministerelor, cu excepția Ministerului Apărării Naționale, al organelor de specialitate ale administrației publice centrale, precum și în aparatul propriu al prefecturilor se organizează și funcționează, în subordinea demnitarului, cabinetul demnitarului din administrația publică centrală, denumit în continuare cabinetul demnitarului."

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Cabinetul demnitarului este un compartiment distinct, care poate cuprinde următoarele funcții: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum și curier personal."

4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - Structurile aprobate prin actele normative de organizare și funcționare a instituțiilor prevăzute la art. 2 se modifică corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe."

5. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"ANEXA Nr. 1

Numărul maxim de posturi din cabinetul demnitarului, pe funcții și niveluri de demnitari

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              Funcții în cabinetul demnitarului
Nr.  Demnitar                ---------------------------------------------------------
crt.                      Director  Asistent  Consilier  Secretar  Curier 
                       de cabinet de cabinet  personal  personal  personal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Prim-ministru                 1      3      14      3     2
2. Ministru                    1      3      8      2     2
3. Ministru-delegat pe lângă primul-ministru   1      3      8      2     2
4. Secretar de stat                1      2      4      2     2
5. Conducător de organ de specialitate      1      2      4      2     2
  al administrației publice centrale
  în subordinea Guvernului
6. Prefect                    1      2      2      1     1"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Titlul anexei nr. 2 va avea următorul cuprins:

"Echivalarea, din punct de vedere al salarizării, a funcțiilor din cabinetul demnitarului cu cele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar"

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 29 decembrie 2001.
Nr. 760.


Marți, 25 iunie 2019, 17:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.