ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.14 din 14 februarie 2002
pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la unitatea specială de poliție a Națiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002
Textul actului publicat în M.Of. nr. 140/22 feb. 2002

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de înțelegere dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite privind contribuția cu resurse la unitatea specială de poliție a Națiunilor Unite din Kosovo, semnat la New York la 11 februarie 2002.

Art. 2. - Anexele A-G la memorandumul de înțelegere prevăzut la art. 1 se comunică numai instituțiilor interesate.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu,
secretar de stat

p. Ministru de interne,
Toma Zaharia,
secretar de stat

Ministrul apărării naționale,
Ioan Mircea Pașcu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 14 februarie 2002.
Nr. 14.


Luni, 08 martie 2021, 06:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.