ORDONANȚĂ nr.7 din 25 ianuarie 1997
privind reglementarea modului de plata a personalului angajat prin conventii civile pentru incasarea creantelor bugetare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 11/29 ian. 1997

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și ale art. 1 lit. c) din Legea nr. 142/1996 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Încasarea creanțelor bugetare prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată prin Legea nr. 108/1996, se poate asigura și prin personal angajat de unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor prin convenții civile de prestări de servicii, încheiate în condițiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă.

Drepturile cuvenite se calculează pe bază de tarife maximale stabilite de Ministerul Finanțelor, de până la 25%, aplicate asupra încasărilor realizate, iar plata drepturilor se suportă din amenzile încasate la bugetul de stat potrivit dispozițiilor legale.

Persoanelor încadrate potrivit prezentei ordonanțe nu le sunt aplicabile prevederile art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicată.

Art. 2. - Ministerul Finanțelor va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Art. 7 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 31 ianuarie 1996, precum și orice alte prevederi contrare prezentei ordonanțe se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 25 ianuarie 1997.
Nr. 7.


Luni, 15 august 2022, 03:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.