LEGE nr.211 din 19 aprilie 2002
privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 277/24 apr. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța de urgență a Guvernului nr.222 din 24 noiembrie 2000 pentru modificarea art. 82 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.606 din 25 noiembrie 2000.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 7 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 21 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 19 aprilie 2002.
Nr. 211.


Luni, 15 august 2022, 04:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.