LEGE nr.248 din 29 aprilie 2002
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată
Textul actului publicat în M.Of. nr. 304/9 mai. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.99 din 27 iunie 2001 pentru modificarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.350 din 29 iunie 2001, cu următoarea modificare:

- La articolul I punctul 1, articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Diminuarea sub orice formă, fără aprobare legală, a cantităților de produse rezervă de stat încredințate spre păstrare agenților economici constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 4 la 18 ani, în măsura în care nu constituie o infracțiune mai gravă.”

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 29 aprilie 2002.
Nr. 248.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 06:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.