LEGE nr.492 din 11 iulie 2002
privind înființarea comunei Negreni, județul Cluj
Textul actului publicat în M.Of. nr. 522/18 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Negreni, județul Cluj, având în componență satele Negreni, Bucea și Prelucele. Reședința comunei se stabilește în satul Negreni.

(2) Comuna Ciucea are în componență satele Vânători și Ciucea, care este reședința comunei.

Art. 2. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Negreni, județul Cluj, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Negreni.

Art. 3. - (1) Consiliul Județean Cluj și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Cluj și Consiliul Local al Comunei Ciucea, vor repartiza veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Ciucea între comunele prevăzute la art. 1.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Negreni, vor fi administrate și gestionate prin autoritățile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat în limita prevederilor aprobate în anul 2002 pe ansamblul județului Cluj.

(3) Bugetul comunei Negreni pe anul 2002 se va elabora de către delegații prevăzuți la alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Cluj.

(4) Operațiunile de predare-preluare se vor face pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Ciucea și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Negreni.

Art. 4. - Până la noile alegeri locale autoritățile administrației publice locale din comuna Ciucea, județul Cluj, vor funcționa în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 5. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 11 iulie 2002.
Nr. 492.


Duminică, 18 aprilie 2021, 03:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.