LEGE nr.629 din 19 noiembrie 2002
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001
Textul actului publicat în M.Of. nr. 848/25 noi. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.58 din 22 august 2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.642 din 30 august 2002, cu următoarea modificare:

- La articolul unic punctul 8, litera d) a articolului 7 va avea următorul cuprins:

„d) asigurarea de către organizația gazdă, în condițiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident și de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activității. Pentru programele comunitare „Tineret” costurile sunt suportate de către Comisia Europeană, care încheie un contract cu o companie de asigurări;”

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 19 noiembrie 2002.
Nr. 629.


Luni, 19 aprilie 2021, 13:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.