LEGE nr.618 din 13 noiembrie 2002
pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 851/26 noi. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se respinge Ordonanța Guvernului nr.27 din 30 ianuarie 2000 privind regimul produselor supuse accizelor, adoptată în temeiul art. 1 lit. B pct. 12 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.42 din 31 ianuarie 2000.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 13 noiembrie 2002.
Nr. 618.


Duminică, 18 aprilie 2021, 02:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.