ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.5 din 31 august 1996
privind masuri pentru asigurarea finantarii actiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 207/2 sep. 1996

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituția României, Guvernul României emite următoarea ordonanță de urgență:

Art. 1. - Se aprobă prelungirea, până la data de 31 decembrie 1997, a termenului de aplicare a dispozițiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și finanțarea acțiunilor aferente aplicării acesteia din fondurile ce se asigură anual prin legea bugetului de stat pentru Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii și Alimentației repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor județene de cadastru și organizarea teritoriului, prin direcțiile generale pentru agricultură și alimentație. Oficiile județene de cadastru și organizarea teritoriului răspund de angajarea și efectuarea cheltuielilor potrivit destinațiilor aprobate, precum și de recepția lucrărilor executate și decontate.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor elabora norme metodologice în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii și alimentației,
Valeriu Tabără

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 31 august 1996.
Nr. 5.


Duminică, 05 aprilie 2020, 00:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.