LEGE nr.170 din 5 mai 2003
pentru înființarea comunei Vlădeni prin reorganizarea comunei Dărmănești, județul Dâmbovița
Textul actului publicat în M.Of. nr. 310/8 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Vlădeni, județul Dâmbovița, având în componență satul Vlădeni, prin reorganizarea comunei Dărmănești din același județ.

(2) Reședința comunei Vlădeni se stabilește în satul Vlădeni.

Art. 2. - (1) Comuna Dărmănești, județul Dâmbovița, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Dărmănești și Mărginenii de Sus.

(2) Reședința comunei Dărmănești rămâne în satul Dărmănești.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Vlădeni, județul Dâmbovița, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Vlădeni.

Art. 4. - (1) Consiliul județean Dâmbovița și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Dâmbovița și Consiliul Local al Comunei Dărmănești repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Dărmănești între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Vlădeni, se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul județului Dâmbovița.

(3) Bugetul comunei Vlădeni pe anul 2003 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Dâmbovița.

(4) Operațiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Dărmănești și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Vlădeni.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritățile administrației publice locale din comuna Dărmănești, județul Dâmbovița, funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU ATHANASIU

București, 5 mai 2003.
Nr. 170.


Luni, 19 aprilie 2021, 11:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.