LEGE nr.205 din 16 mai 2003
pentru înființarea comunei Negrilești, prin reorganizarea comunei Bârsești, județul Vrancea
Textul actului publicat în M.Of. nr. 351/22 mai. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Negrilești, județul Vrancea, având în componență satul Negrilești, prin reorganizarea comunei Bârsești din același județ.

(2) Reședința comunei Negrilești se stabilește în satul Negrilești.

Art. 2. - (1) Comuna Bârsești, județul Vrancea, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componență satele Bârsești și Topești.

(2) Reședința comunei Bârsești rămâne în satul Bârsești.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Negrilești, județul Vrancea, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Negrilești.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Vrancea și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Vrancea și Consiliul Local al Comunei Bârsești, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Bârsești între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Negrilești se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul județului Vrancea.

(3) Bugetul comunei Negrilești pe anul 2003 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Vrancea.

(4) Operațiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Bârsești și delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Negrilești.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Bârsești funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 3 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 mai 2003.
Nr. 205.


Duminică, 18 aprilie 2021, 02:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.