LEGE nr.261 din 13 iunie 2003
pentru înființarea comunei Dochia prin reorganizarea comunei Girov, județul Neamț
Textul actului publicat în M.Of. nr. 434/19 iun. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Dochia, județul Neamț, având în componență satele Dochia și Bălușești, prin reorganizarea comunei Girov din același județ.

(2) Reședința comunei Dochia se stabilește în satul Dochia.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Girov, județul Neamț, are în componență satele: Girov, Boțești, Căciulești, Dănești, Doina, Gura Văii, Popești, Turturești și Verșești.

(2) Reședința comunei Girov rămâne în satul Girov.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Dochia, județul Neamț, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Dochia.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Neamț și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Neamț și Consiliul Local al Comunei Girov, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Girov între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Dochia se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate în anul 2003 pe ansamblul județului Neamț.

(3) Bugetul comunei Dochia pe anul 2003 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Neamț.

(4) Operațiunile de predare-primire se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Girov și delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Dochia.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Girov, județul Neamț, funcționează în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 aprilie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 mai 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 13 iunie 2003.
Nr. 261.


Duminică, 18 aprilie 2021, 03:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.