LEGE nr.336 din 8 iulie 2003
pentru declararea ca oraș a comunei Săliște, județul Sibiu
Textul actului publicat în M.Of. nr. 498/10 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Comuna Săliște, județul Sibiu, se declară oraș.

(2) Satele Aciliu, Amnaș, Crinț, Galeș, Fântânele, Mag, Săcel, Sibiel și Vale aparțin orașului Săliște.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amena

jare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua
de localități, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 8 iulie 2003.
Nr. 336.


Luni, 19 aprilie 2021, 11:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.