LEGE nr.340 din 8 iulie 2003
pentru înființarea comunei Ruginoasa, județul Neamț, prin reorganizarea comunei Dulcești
Textul actului publicat în M.Of. nr. 517/17 iul. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Ruginoasa, județul Neamț, având în componență satele Ruginoasa și Bozienii de Sus, prin reorganizarea comunei Dulcești din același județ.

(2) Reședința comunei Ruginoasa se stabilește în satul Ruginoasa.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Dulcești are în componență satele Dulcești, Brițcani, Cârlig, Corhana, Poiana și Roșiori.

(2) Reședința comunei Dulcești rămâne în satul Dulcești.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Ruginoasa, județul Neamț, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegați numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritatea locală.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Ruginoasa.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Neamț și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția generală a finanțelor publice a județului Neamț și Consiliul Local al Comunei Dulcești, repartizează veniturile și cheltuielile actualului buget al comunei Dulcești între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii și ale prevederilor alin. (1), revin de drept comunei Ruginoasa se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate, în anul 2003, pe ansamblul județului Neamț.

(3) Bugetul comunei Ruginoasa pe anul 2004 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției generale a finanțelor publice a județului Neamț.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Dulcești și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Ruginoasa.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Dulcești, județul Neamț, funcționează în componența avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 3 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 25 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 8 iulie 2003.
Nr. 340.


Duminică, 18 aprilie 2021, 02:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.