LEGE nr.382 din 30 septembrie 2003
pentru declararea ca oraș a comunei Sărmașu, județul Mureș
Textul actului publicat în M.Of. nr. 696/6 oct. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Comuna Sărmașu, județul Mureș, se declară oraș.

(2) Satele Balda, Larga, Moruț, Sărmășel, SărmășelGară, Titiana și Vișinelu aparțin orașului Sărmașu.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum și anexa nr. II pct. 5.6 la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a - Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 30 septembrie 2003.
Nr. 382.


Luni, 19 aprilie 2021, 12:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.