ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.135 din 29 septembrie 2005
privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism
Textul actului publicat în M.Of. nr. 897/7 oct. 2005

Având în vedere necesitatea intensificării, de urgență, a luptei împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului, cu implicații majore asupra procesului de integrare a României în Uniunea Europeană,
luând în considerare necesitatea formulării unui răspuns credibil în această perioadă, în care Comisia Europeană se află în plin proces de redactare a viitorului Raport de țară pentru România, solicitărilor partenerilor europeni de a asigura un mijloc eficient de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în concordanță cu acquis-ul comunitar,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (8) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

"(8) Persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. e) și e1) nu au obligația de a raporta către Oficiu informațiile pe care le primesc sau le obțin de la unul dintre clienții lor în cursul determinării situației juridice a acestuia sau al apărării ori reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanță cu privire la declanșarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent dacă aceste informații au fost primite sau obținute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor."

2. Alineatul (2) al articolului 8 se abrogă.

3. Alineatele (1) și (3) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligația să stabilească identitatea clienților la inițierea unor relații de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii. În cazul în care există vreo îndoială asupra împrejurării că un client acționează în nume sau în interes propriu sau dacă este cert că acesta nu acționează în nume sau în interes propriu, persoanele prevăzute la art. 8 au obligația să ia toate măsurile rezonabile pentru a obține date despre identitatea reală a persoanei în numele sau în interesul căreia acționează acest client, inclusiv de la Oficiu.
............................................................................................
(3) De îndată ce există o suspiciune că prin operațiune se urmărește spălarea banilor sau finanțarea actelor de terorism, persoanele prevăzute la art. 8 vor proceda la identificarea clienților și a persoanelor în numele sau în interesul cărora aceștia acționează, chiar dacă valoarea operațiunii este mai mică decât limita minimă prevăzută la alin. (2)."

4. Articolul 11 se abrogă.

5. La alineatul (1) al articolului 22, litera b) va avea următorul cuprins:

"b) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, art. 13-15, art. 16 alin. (1) și la art. 17."

Art. II. - Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.904 din 12 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justiției,
Monica Luisa Macovei

Ministrul administrației și internelor,
Vasile Blaga

București, 29 septembrie 2005.
Nr. 135.


Luni, 08 martie 2021, 06:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.