LEGE nr.270 din 5 octombrie 2005
pentru înființarea comunei Gura Ialomiței, județul Ialomița, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu
Textul actului publicat în M.Of. nr. 903/10 oct. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița, având în componență satele Gura Ialomiței și Luciu, prin reorganizarea comunei Mihail Kogălniceanu din același județ.

(2) Reședința comunei Gura Ialomiței se stabilește în satul Gura Ialomiței.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Mihail Kogălniceanu are în componență satele Mihail Kogălniceanu și Hagieni.

(2) Reședința comunei Mihail Kogălniceanu rămâne satul Mihail Kogălniceanu.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița, rezolvarea problemelor curente se va asigura de 2 delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritățile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Mihail Kogălniceanu.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Ialomița și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Ialomița și Consiliul Local al Comunei Mihail Kogălniceanu, repartizează veniturile și cheltuielile și patrimoniul actual al comunei Mihail Kogălniceanu între comunele Mihail Kogălniceanu și Gura Ialomiței.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Gura Ialomiței se administrează și se gestionează prin autoritățile locale ale acestei comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul județului Ialomița.

(3) Bugetul comunei Gura Ialomiței pe anul 2005 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Ialomița.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Mihail Kogălniceanu și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Gura Ialomiței.

Art. 5. - Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale în comuna nou-înființată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Gura Ialomiței, județul Ialomița, funcționează în condițiile legii, în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. - Anexele la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR P
ADRIAN NĂSTASE
REȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 5 octombrie 2005.
Nr. 270.


Miercuri, 14 aprilie 2021, 17:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.