LEGE nr.293 din 24 octombrie 2005
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2005 privind modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
Textul actului publicat în M.Of. nr. 953/27 oct. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.119 din 14 iulie 2005 privind modificarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.680 din 28 iulie 2005, cu următoarea modificare:

- La articolul I, alineatul (2) al articolului 86 va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru punerea în aplicare a politicii și acțiunilor cuprinse în Programul național antidoping se înființează Agenția Națională Antidoping, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
DAN RADU RUȘANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 24 octombrie 2005.
Nr. 293.


Miercuri, 20 noiembrie 2019, 09:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.