LEGE nr.386 din 16 decembrie 2005
pentru înființarea comunei Estelnic prin reorganizarea comunei Poian, județul Covasna
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1155/20 dec. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Estelnic, județul Covasna, având în componență satele Estelnic, Cărpinenii și Valea Scurtă, prin reorganizarea comunei Poian.

(2) Reședința comunei Estelnic se stabilește în satul Estelnic.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Poian are în componență satele Poian și Belani.

(2) Reședința comunei Poian rămâne în satul Poian.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Estelnic, rezolvarea problemelor curente se asigură de 2 delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritățile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Estelnic.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Covasna și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Covasna și cu Consiliul Local al Comunei Poian, repartizează veniturile și cheltuielile bugetului pe anul 2005, precum și patrimoniul actual al comunei Poian între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Estelnic se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2005, pe ansamblul județului Covasna.

(3) Bugetul comunei Estelnic pe anul 2005 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Covasna.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Poian și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar, al comunei Estelnic.

Art. 5. - Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale în comuna nou-înființată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Poian funcționează în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 16 decembrie 2005.
Nr. 386.


Duminică, 18 aprilie 2021, 03:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.