LEGE nr.401 din 27 decembrie 2005
privind înființarea comunei Bătrâni, județul Prahova, prin reorganizarea comunei Starchiojd
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1194/30 dec. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Se înființează comuna Bătrâni, județul Prahova, având în componență satele Bătrâni și Poiana Mare, prin reorganizarea comunei Starchiojd.

(2) Reședința comunei Bătrâni se stabilește în satul Bătrâni.

Art. 2. - (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1 comuna Starchiojd are în componență satele Starchiojd, Brădet, Gresia, Rotarea, Valea Anei și Zmeuret.

(2) Reședința comunei Starchiojd este în satul Starchiojd.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităților administrației publice locale în comuna Bătrâni, rezolvarea problemelor curente se asigură de către 2 delegați, numiți prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar și viceprimar, precum și de un secretar numit de prefect, în condițiile legii, care vor reprezenta autoritățile locale.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Bătrâni.

Art. 4. - (1) Consiliul Județean Prahova și delegații împuterniciți conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcția Generală a Finanțelor Publice a Județului Prahova și Consiliul Local al Comunei Starchiojd, repartizează veniturile și cheltuielile bugetului pe anul 2006, respectiv patrimoniul actual al comunei Starchiojd, între comunele prevăzute la art. 1 și 2.

(2) Veniturile și cheltuielile care, în condițiile legii, revin de drept comunei Bătrâni se administrează și se gestionează prin autoritățile administrației publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul 2006 pe ansamblul județului Prahova.

(3) Bugetul comunei Bătrâni pe anul 2006 se elaborează de către delegații prevăzuți la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Prahova.

(4) Operațiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Starchiojd și delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuții de primar al comunei Bătrâni.

Art. 5. - Alegerile pentru autoritățile administrației publice locale în comuna nou-înființată potrivit art. 1 se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Până la noile alegeri locale, autoritățile administrației publice locale din comuna Starchiojd funcționează, în condițiile legii, în componența avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 7. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 27 decembrie 2005.
Nr. 401.


Duminică, 18 aprilie 2021, 02:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.