LEGE nr.322 din 14 iulie 2006
pentru declararea comunei Livada, județul Satu Mare, oraș
Textul actului publicat în M.Of. nr. 631/21 iul. 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Comuna Livada, județul Satu Mare, se declară oraș.

(2) Localitățile componente ale orașului Livada sunt: Livada, Adrian, Dumbrava și Livada Mică.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.408 din 24 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 14 iulie 2006.
Nr. 322.


Duminică, 18 aprilie 2021, 03:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.