HOTĂRÂRE nr.2 din 6 februarie 2007
privind demisia unui deputat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 112/14 feb. 2007

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) și ale art. 71 alin. (2) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 209 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările ulterioare, Camera Deputaților adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererea de demisie, începând cu data de 6 februarie 2007, prezentată de doamna MonicaMihaela Știrbu, aleasă deputat în Circumscripția electorală nr. 16 Dâmbovița, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, și declară vacant locul de deputat deținut de aceasta.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VALER DORNEANU

București, 6 februarie 2007.
Nr. 2.


Luni, 03 octombrie 2022, 15:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.