INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Mediu înconjurător, ecologieMediu înconjurător, reglementări internaționaleMemorialul Ipotești
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Mediu înconjurător, reglementări internaționale
acte internaționale bilaterale
Convenție, Sofia, 1991
L. nr.97/1992    [ratificare]
Franța, Ministerul Mediului, înfrățirea zonei Camargue cu Delta Dunării, Acord, București, 1992
H.G. nr.176/1993    [aprobare]
Israel, Acord, Ierusalim, 2000
H.G. nr.488/2000    [aprobare]
organizarea și funcționarea Comisiei interguvernamentale româno-bulgare pentru protecția mediului înconjurător, Statut, Sofia, 1993
H.G. nr.400/1994    [aprobare]
R. Bulgaria
R. Ecuador, Acord, Quito, 1991
H.G. nr.128/2000    [aprobare]
R. P. Chineză, Acord, Beijing, 1994
H.G. nr.744/1994    [aprobare]
Regatul Belgiei, Acord, București, 1997
H.G. nr.632/1997    [aprobare]
Regatul Danemarcei, Acord, București, 2000
H.G. nr.1.049/2000    [aprobare]
R.F. Germania, Acord, București, 1993
H.G. nr.149/2000    [aprobare]
Ungaria, Acord, București, 1997
H.G. nr.1.050/2000    [aprobare]
acte internaționale multilaterale
acces la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul în justiție în probleme de mediu, Convenție, Aarhus, 1998
L. nr.86/2000    [ratificare]
Agenția Europeană de Mediu, participarea României, Act final și Acord, Bruxelles, 2000
L. nr.622/2001    [ratificare]
B.I.R.D. donație pentru pregătirea Proiectului "Controlul poluării în agricultură", contribuție partea românilor la pregătirea acestui Proiect
O.U.G. nr.107/2000    [aprobare]
Carta Energiei, Tratat și Protocol, Lisabona, 1994
L. nr.14/1997    [ratificare]
cetacee din Marea Neagră, Marea Mediterană și din zona contiguă a Atlanticului, Acord, Monaco, 1996
L. nr.91/2000    [ratificare]
comerț internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție, Convenție, Washington, 1973
L. nr.69/1994    [aderare]
Comisia pentru protecția mediului maritim al Mării Negre, privilegii și imunități, Acord, Istambul, 2000
L. nr.746/2001    [ratificare]
conservare
control transport peste frontiere al deșeurilor periculoase și al eliminării acestora, Convenție, Basel, 1989
L. nr.6/1991    [aderare]
cooperare
diversitatea biologică, Convenție, Rio de Janeiro, 1992
L. nr.58/1994    [ratificare]
evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, Convenție, Espoo, 1991
L. nr.22/2001    [ratificare]
în caz de poluare cu hidrocarburi, Convenție, Londra, 1990
O.G. nr.14/2000    [aprobare]
lilieci în Europa, Acord, Londra, 1991
L. nr.90/2000    [ratificare]
Marea Neagră împotriva poluării, Convenție, București, 1992
L. nr.98/1992    [ratificare]
păsări de apă migratoare african-eurasiatice, Acord, Haga, 1995
L. nr.89/2000    [ratificare]
pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, Convenție, Sofia, 1994
L. nr.14/1995    [ratificare]
poluare atmosferică transfrontieră pe distanțe lungi, Convenție, Geneva, 1979
L. nr.8/1991    [ratificare]
prevenirea poluării de către nave, Convenție, 1973 și Protocol, Londra, 1978
L. nr.6/1993    [aderare]
protecție
Rețeaua europeană de informare și observare a mediului EIONET, Acord, Bruxelles, 2000
L. nr.622/2001    [ratificare]
salvare, Convenție, Londra, 1989
O.G. nr.110/2000    [aderare]
schimbări climatice, Convenție-cadru a Națiunilor Unite, Rio de Janeiro, 1992
L. nr.24/1994    [ratificare]
specii migratoare de animale sălbatice, Convenție, Bonn, 1979
L. nr.13/1998    [aderare]
strat de ozon, Convenție, Viena 1985, substanțele care epuizează stratul de ozon, Protocol, Montreal 1987, Amendament la Protocolul de la Montreal, Convenție, Londra, 1990
L. nr.84/1993    [aderare, acceptare]
și utilizare cursuri de apă transfrontiere și lacuri internaționale, Convenție, Helsinki, 1992
L. nr.30/1995    [ratificare]
viață sălbatică și habitate naturale din Europa, Convenție, Berna, 1979
L. nr.13/1993    [aderare]
zone umede, de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, Convenție sub egida UNESCO, Ramsar, 1971 amendată prin Protocol, Paris, 1982
L. nr.5/1991    [aderare]


Marți, 25 februarie 2020, 07:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.