INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Persoane indezirabilePersoane juridicePersoane persecutate
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Persoane juridice
activitate de registru independent privat, cerințe, criterii, abilitare de C.N.V.M.
L. nr.52/1994
O. nr.16/1997   (C.N.V.M.)
angajatori, asigurări sociale, contribuție, plată, obligații, condiții
L. nr.19/2000
asigurări sociale de sănătate, contribuție, calcul
L. nr.145/1997
atestare pentru activitatea de îmbunătățiri funciare în domeniul agricol
O. nr.30/1998   (M.A.A.)
bancare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
beneficiare de microcredite, condiții
O.G. nr.40/2000
certificat de atestare fiscală, model, aprobare
O. nr.448/1999   (M.F.)
cod fiscal
O.G. nr.82/1998
comercianți, înmatriculare în registrul comerțului
L. nr.26/1990
contabilitate
L. nr.82/1991
L. nr.72/1996
control financiar
L. nr.30/1991
L. nr.94/1992
H.G. nr.720/1991
creditori titulari, cedare creanțe ipotecare, condiții
L. nr.190/1999
O. nr.4/2000   (C.N.V.M.)
datorii nerambursate la scadență, monitorizare, compensare, condiții
O.U.G. nr.77/1999
H.G. nr.685/1999
de drept privat fără scop lucrativ
folosință gratuită, imobile din patrimoniul statului sau unităților administrativ teritoriale, condiții
L. nr.213/1998
gestiune patrimoniu, regim de amortizare, utilizare, aprobare
L. nr.15/1994
de utilitate publică fără scop lucrativ, Camera Auditorilor din România
O.U.G. nr.75/1999
O. nr.1.009/1999   (M.F.)
debitoare, bunuri, executare silită, trecere în proprietatea statului
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.682/2001
declarație, obligații de plată la Fondul special al drumurilor publice
O.G. nr.14/1999
declarație privind obligațiile de plată lunară la bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, depunere
O.U.G. nr.102/1999
O. nr.132/2000   (S.S.H.)
denumire, atribuire, schimbare
D.-L. nr.100/1990
fără scop lucrativ, contabilitate, majorări de întârziere, reflectare
O.U.G. nr.68/1999
O. nr.608/1999   (M.F.)
finanțe publice, buget
L. nr.72/1996
impozit pe profit
O.G. nr.70/1994
incapacitate de plată, prevenire, măsuri
O.U.G. nr.77/1999
investitori străini
O.U.G. nr.92/1997
investiții imobiliare, credit ipotecar, acordare, garanții, condiții
L. nr.190/1999
operațiuni de schimb valutar, condiții
operațiuni vamale
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
reevaluare imobilizări corporale, condiții
L. nr.15/1994
H.G. nr.403/2000
regii autonome
L. nr.15/1990
societăți comerciale
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990
spații cu altă destinație decât aceea de locuință, condiții
L. nr.85/1992
străine, bănci autorizate să funcționeze pe teritoriul României, obligații
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
O. nr.1/1999   (B.N.R.)
transporturi auto supuse licențierii, aplicații sancțiuni
O.G. nr.14/1999


Luni, 08 august 2022, 06:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.