INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Sateliți, reglementări internaționaleSănătateSănătate publică
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Sănătate
ajutor de stat, acordare, condiții
L. nr.143/1999
asistență medicală
contract-cadru
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
H.G. nr.1.244/2001
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.Med.)
medicamente, concedii medicale, scutiri medicale, acordare cadrelor militare în activitate, condiții
H.G. nr.270/1999
și stomatologică pentru preșcolari, elevi și studenți, asigurare, condiții
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
H.G. nr.1.245/2001
O. nr.653/2001   (M.S.F.)
aviz sanitar, autorizare sanitară, solicitare, condiții
L. nr.98/1994
L. nr.100/1999
O. nr.331/1999   (M.S.)
Centrul de cercetări și asistență medicală Șimleul-Silvaniei, înființare
H.G. nr.396/1990
cură dezintoxicare/supraveghere medicală, stabilire, condiții
L. nr.143/2000
H.G. nr.1.359/2000
examene medicale la angajare în muncă: de adaptare, de reluare a activității
L. nr.90/1996
H.G. nr.261/2001
O. nr.615/2001   (M.S.F.)
O. nr.761/2001   (M.S.F.)
fond de asigurări sociale de sănătate, calcul, constituire
L. nr.145/1997
indicatori de expunere și/sau de efect biologic relevanți, răspuns specific al organismului la factori de risc de îmbolnăvire profesională
L. nr.90/1996
L. nr.100/1998
O. nr.615/2001   (M.S.F.)
O. nr.803/2001   (M.S.F.)
Inspecția Muncii, atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă
L. nr.108/1999
H.G. nr.767/1999
interzicere publicitate produse de tutun în sălile de spectacol, vânzare produse din tutun minorilor, contravenții
O.U.G. nr.55/1999
O. nr.318/519/1999   (M.S., M.F.)
lista cuprinzând bolile pentru care beneficiază de tratament ambulatoriu, de medicamente eliberate fără contribuție personală
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O. nr.546/469/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)
listă urgențe medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase din grupa A, măsuri aprobare
H.G. nr.1.186/2000
materiale și medicamente specifice unor boli cronice, eliberare, decontare, condiții
L. nr.145/1997
O. nr.140/2000   (C.N.A.S.)
medic de familie, raportare boli, efectuare vaccinuri
O.G. nr.53/2000
medicamente acordate cu sau fără contribuție personală, tratament ambulatoriu
O. nr.307/49/2000   (M.S., C.N.A.S.)
medicamente, vaccinuri, materiale sanitare și alte materiale ce se acordă în spitale și în ambulatoriu, achiziționare în anul 2001, condiții
H.G. nr.561/2001
O. nr.573/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)
ocrotire, finanțare, surse
O.G. nr.22/1992
O. nr.441/2000   (M.S.)
Programe de sănătate a copiilor în anul 2001
H.G. nr.543/2001
programe de sănătate finanțate în anul 2001, organizare, aprobare
H.G. nr.561/2001
O. nr.450/2001   (C.N.A.S.)
O. nr.535/2001   (M.S.F.)
programe de sănătate în anul 2001, execuție, raportare și control, norme, aprobare
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
H.G. nr.561/2001
O. nr.536/458/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)
protecția muncii, norme specifice
L. nr.90/1996
O. nr.411/1998   (M.M.P.S.)
protecție persoane încadrate în muncă în perioada cu temperaturi extreme
O.U.G. nr.99/2000
protecție prin Comisia Națională pentru Securitate Biologică și alte autorități științifice naționale, competente
O.G. nr.49/2000
publică, asistență
L. nr.100/1998
servicii ambulatorii de laborator de analize medicale, criterii de selecție și evaluare
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.599/470/2001   (M.S.F., C.N.A.S.)
servicii medicale, activități conexe, stabilire
O. nr.527/1999   (M.S.)
suplimente nutritive, utilizare, condiții
O. nr.282/2001   (M.S.F.)
tratament medical în străinătate, condiții
O. nr.566/2001   (M.S.F.)
unități sanitare publice, consumuri colective, alocații de hrană, stabilire, condiții
H.G. nr.298/2001
ziua sănătății, declarare
H.G. nr.224/1999


Marți, 19 octombrie 2021, 18:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.