INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Securitate, reglementări internaționaleSecuritate socială și protecție a munciiSeisme
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Securitate socială și protecție a muncii
Constituția României
control, efectuare de către Inspecția Muncii
L. nr.108/1999
norme specifice pentru
activitatea de
acumulatorilor și pilelor electrice
O. nr.232/1995   (M.M.P.S.)
aeriene
O. nr.718/1997   (M.M.P.S.)
aerului comprimat
O. nr.569/1996   (M.M.P.S.)
alpinism utilitar
O. nr.664/1997   (M.M.P.S.)
automată a datelor
O. nr.310/1996   (M.M.P.S.)
azbestului
O. nr.389/1996   (M.M.P.S.)
betonului celular autoclavizat
O. nr.594/1997   (M.M.P.S.)
cărnii și a produselor din carne
O. nr.599/1997   (M.M.P.S.)
celulozei și hârtiei
O. nr.231/1995   (M.M.P.S.)
cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor și altele
O. nr.464/2001   (M.M.S.S.)
comerțul cu ridicata și cu amănuntul
O. nr.665/1997   (M.M.P.S.)
conservelor din legume și fructe și producerea sucurilor
O. nr.667/1997   (M.M.P.S.)
construcții și confecții metalice
O. nr.56/1997   (M.M.P.S.)
creștere a animalelor
O. nr.149/1997   (M.M.P.S.)
cultura mare, viticultură, pomicultură, legumicultură, plante tehnice și utilizarea substanțelor toxice în activitățile din agricultură
O. nr.288/1997   (M.M.P.S.)
de foraj sonde
O. nr.141/1995   (M.M.P.S.)
de instalații tehnico-sanitare și de încălzire
O. nr.117/1996   (M.M.P.S.)
de zidărie, montaj prefabricate și finisaje în construcții
O. nr.116/1996   (M.M.P.S.)
depozitarea firelor și fibrelor sintetice
O. nr.90/1996   (M.M.P.S.)
depozitarea, transportul și folosirea materiilor explozive
O. nr.838/1997   (M.M.P.S.)
executarea construcțiilor înalte prin glisări și liftări
O. nr.57/1997   (M.M.P.S.)
exploatare și întreținere a transportoarelor cu bandă
O. nr.139/1995   (M.M.P.S.)
exploatarea metroului
O. nr.314/1996   (M.M.P.S.)
extracția țițeiului
O. nr.212/1997   (M.M.P.S.)
extracția țițeiului și a gazelor prin sonde marine
O. nr.211/1997   (M.M.P.S.)
extracție a gazelor naturale
O. nr.154/1997   (M.M.P.S.)
fabricare furnir, placaj, panel, lemn stratificat -densificat și a elementelor mulate din furnire sau așchii
O. nr.593/1997   (M.M.P.S.)
fabricare mobilă din lemn, tapițerie
O. nr.462/2001   (M.M.S.S.)
fabricarea
geamului
O. nr.142/1995   (M.M.P.S.)
gospodărie comunală și salubritate publică
O. nr.89/1996   (M.M.P.S.)
industria
interne
O. nr.330/1998   (M.M.P.S.)
întreținere și reparații auto
O. nr.140/1995   (M.M.P.S.)
laboratoarele de analize fizico-chimice și mecanice
O. nr.339/1996   (M.M.P.S.)
laminarea la cald a profilurilor sârmelor și produselor plate din oțel
O. nr.233/1995   (M.M.P.S.)
lămpilor electrice, a tuburilor cinescop și a corpurilor de iluminat
O. nr.356/1995   (M.M.P.S.)
lianților și a azbocimentului
O. nr.161/1997   (M.M.P.S.)
lucrările
lucrul la înălțime
O. nr.235/1995   (M.M.P.S.)
manipularea, transportul prin purtare și cu mijloace nemecanizate și depozitarea materialelor
O. nr.719/1997   (M.M.P.S.)
mașinilor electrice rotative, a transformatoarelor și a condensatoarelor de forță
O. nr.568/1996   (M.M.P.S.)
materialelor termo și hidroizolante
O. nr.312/1996   (M.M.P.S.)
metalelor prin deformare plastică la cald și prin forjare
O. nr.234/1995   (M.M.P.S.)
metalelor prin deformare plastică la rece și ștanțare
O. nr.595/1997   (M.M.P.S.)
mine de cărbune, șisturi și nisipuri bituminoase
O. nr.209/1997   (M.M.P.S.)
neconvențională
O. nr.236/1995   (M.M.P.S.)
peștelui
O. nr.470/1997   (M.M.P.S.)
pietrelor naturale și a marmurei
O. nr.518/1997   (M.M.P.S.)
piscicultură și pescuit
O. nr.517/1997   (M.M.P.S.)
poligrafică
O. nr.654/1997   (M.M.P.S.)
poștă
O. nr.666/1997   (M.M.P.S.)
prelucrarea
prepararea, transportul și turnarea betoanelor
O. nr.136/1995   (M.M.P.S.)
producerea
produselor din ceramică brută pentru construcții
O. nr.315/1996   (M.M.P.S.)
produselor refractare, a plăcilor și a prafurilor folosite la turnarea oțelului
O. nr.237/1995   (M.M.P.S.)
prospecțiuni și explorări geologice
O. nr.683/1997   (M.M.P.S.)
radiații neionizate
O. nr.340/1996   (M.M.P.S.)
radiocomunicații
O. nr.54/1997   (M.M.P.S.)
recepționarea, conservarea, păstrarea și valorificarea produselor agricole
O. nr.598/1997   (M.M.P.S.)
rutiere
O. nr.355/1995   (M.M.P.S.)
și distribuția energiei electrice
O. nr.734/2000   (M.M.P.S.)
și prelucrarea fibrelor de sticlă
O. nr.313/1996   (M.M.P.S.)
telecomunicații
O. nr.210/1997   (M.M.P.S.)
transporturi
tratamente termice și termochimice
O. nr.570/1996   (M.M.P.S.)
turism, alimentație publică și transport de persoane cu instalații pe cablu
O. nr.55/1997   (M.M.P.S.)
vezi:  ajutor
țevilor și produselor tubulare din oțel
O. nr.115/1996   (M.M.P.S.)
utilizare energie electrică în medii normale
O. nr.463/2001   (M.M.S.S.)
vopsire
O. nr.118/1996   (M.M.P.S.)
protecția muncii
L. nr.90/1996
securitate și protecție socială, drepturi
L. nr.1/1991
L. nr.61/1993
L. nr.44/1994
L. nr.67/1995
L. nr.145/1997
L. nr.19/2000
H.G. nr.1.169/2001


Joi, 01 octombrie 2020, 02:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.