INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
StrăziStudențiStudioul de Creație Cinematografică
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Studenți
abonamente transport local de suprafață și subteran, reducere, tarife
H.G. nr.309/1996
O. nr.4055/1996   (M.Î.)
admiși începând cu anul universitar 2001/2002, ocupare locuri finanțate de la bugetul de stat, condiții
O.U.G. nr.133/2000
ai instituțiilor de învățământ superior din subordinea MEC
L. nr.84/1995
ai instituțiilor de învățământ superior neacreditate, posibilitatea continuării studiilor în instituții de învățământ superior acreditate sau autorizate provizoriu
L. nr.88/1993
asistență medicală și stomatologică
L. nr.145/1997
L. nr.100/1998
O.G. nr.124/1998
O.G. nr.53/2000
H.G. nr.546/1999
O. nr.653/2001   (M.S.F.)
burse sociale de studiu, acordare, condiții
L. nr.219/2000
cluburi sportive, subordonate MEC
H.G. nr.23/2001
condiții de dezvoltare fizică și morală
H.G. nr.128/1994
cu domiciliul în mediul rural, burse de studenți, condiții, contract, încheiere cu Ministerul Educației și Cercetării
H.G. nr.1.020/2001
de la învățământ de stat, burse de ajutor social, acordare sume suplimentare, condiții
H.G. nr.445/1997
de la învățământul de stat și particular, acreditat, acordare credite bancare, condiții
O.G. nr.105/1998
de la specializări acreditate/autorizate să funcționeze provizoriu, din cadrul instituțiilor de învățământ particular, continuare studii la învățământul superior de stat, condiții
H.G. nr.535/1999
învățământ superior la distanță, condiții, organizare
L. nr.88/1993
L. nr.84/1995
H.G. nr.1.011/2001
masă și cazare, subvenții acordare de către MEC
L. nr.84/1995
membrii de familie de ceferiști, călătorii gratuite pe CFR, acordare, condiții
O.G. nr.112/1999
practică în cadrul universității de vară "Castelul Corvineștilor", efectuare
H.G. nr.319/1999
pregătire în spitale, condiții
L. nr.146/1999
premii și alte drepturi ale participanților la manifestații științifice studențești
H.G. nr.369/1994
și absolvenții instituțiilor de învățământ superior, drepturi
O.G. nr.138/2000
și cursanți la extensiunile universitare, filiale în străinătate, tineri din România și din alte state, burse, acordare, condiții
H.G. nr.676/2000
și rezidenți în farmacie, stagii practice
O. nr.626/2001   (M.S.F.)
vezi:  Burse
vezi:  învățământ, reglementări internaționale
vezi:  Tabere
tabere de odihnă, creație și sportive în vacanțe studențești, finanțare
H.G. nr.407/1997
O. nr.5692/1995   (M.Î.)
tarife cazare
H.G. nr.407/1997
transport pe calea ferată și metrou, finanțare din bugetul M.L.P.T.L.
O.U.G. nr.163/2001
turiști, tarife și taxe, facilități, acordare de către agenții economici din turism și instituțiile de cultură, condiții
H.G. nr.306/2001


Marți, 19 octombrie 2021, 19:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.