INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Acțiune penalăAcțiuniAcțiuni de protocol și reprezentare
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Acțiuni
ale S.C. "Șantierul Naval " -S.A. Constanța, vânzare, condiții
O.U.G. nr.84/2001
H.G. nr.532/2001
ale societăților comerciale care se privatizează, vînzare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999
O. nr.60/1998   (M.P.)
O. nr.133/1998   (M.P.)
ale societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă proprietate publică și privată a statului, vânzare, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
ale societăților comerciale din turism care se privatizează, contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.441/2001
ale societăților comerciale, regiilor autonome organizate conform L. nr. 15/1990 vânzare cu plata în rate, termen, condiții, constituire drept de gaj
O.U.G. nr.88/1997
ale societăților comerciale, stat acționar, vânzare către persoane fizice și juridice, române și străine, destinația sumelor
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
deținute de stat, compensații în acțiuni, prin cesiune la valoarea nominală, persoanelor îndreptățite pentru bunuri trecute în proprietatea statului bulgar în 1940
L. nr.9/1998
H.G. nr.379/1998
H.G. nr.753/1998
deținute de stat la unele societăți comerciale din administrarea Fondului Proprietății Private în administrarea Ministerului Finanțelor (Instrucțiuni nr. 8/1999) exceptare de la L. nr. 52/1994
O. nr.24/1999   (C.N.V.M.)
distribuite în urma Programului de privatizare în masă, modalități de plată
O. nr.7/1998   (C.N.V.M.)
emitere de fondurile cu capital de risc
O.G. nr.20/1998
evidență, măsuri de organizare
H.G. nr.885/1995
fișier central al deținătorilor de valori mobiliare, Registru independent privat
L. nr.52/1994
gajate, regim
L. nr.31/1990
grevate de un drept de uzufruct, regim juridic
L. nr.31/1990
în formă dematerializată, evidențiere în cont, I. nr. 2/1996
O. nr.2/1996   (C.N.V.M.)
la societăți pe acțiuni, emisie, dobândire, mod de transmitere, mențiuni
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.88/1997
nominative ale Companiei Naționale "Loteria Română" -S.A. deținute în totalitate și exclusivitate de statul român
O.U.G. nr.159/1999
nominative, transmitere
L. nr.31/1990
L. nr.52/1994
pachete deținute de stat ale societăților comerciale din turism, transfer de la M.T. la A.P.A.P.S.
O.U.G. nr.7/2001
H.G. nr.789/2001
pe piețe de capital financiare străine, deținere, utilizare
L. nr.58/1998
L. nr.101/1998
R. nr.3/1997   (B.N.R.)
persoanelor fizice care dețin acțiuni în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, drepturi
L. nr.46/1992
L. nr.48/1994
sau părți sociale, sume încasate înainte de intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 88/1997, destinație
O. nr.71/1998   (M.P.)
și active
ale societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate publică sau privată a statului cu destinație agricolă, vânzare, condiții
L. nr.268/2001
proprietăți imobiliare, vânzări, preț evaluare adoptat de Asociația Națională a Evaluatorilor din România ANEVAR
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.288/1998   (M.P.)
și titluri de valoare, acordare, condiții, persoanelor cărora nu li s-au restituit în natură imobilile preluate în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989
L. nr.10/2001
transferul dreptului de proprietate, înregistrare în Registrul acționarilor
O. nr.25/1996   (C.N.V.M.)
tranzacționare cesiuni
L. nr.31/1990
vândute către asociația formată din salariații și pensionarii cu ultimul loc de muncă la Societatea Națională de Telecomunicații -S.A., nu fac obiectul tranzacțiilor pe o durată de 5 ani de la data dobândirii
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.947/1999


Joi, 02 iulie 2020, 16:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.