INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Drepturile omuluiDrepturile omului, reglementări internaționaleDrogherii
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Drepturile omului, reglementări internaționale
acte internaționale bilaterale
R. India, combaterea criminalității organizate a terorismului internațional, Înțelegere, București, 1994
H.G. nr.550/1994    [aprobare]
acte internaționale multilaterale
Acord european prin persoanele participante la proceduri în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, Strasbourg, 1996
L. nr.33/1999    [ratificare]
amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții pe mare, Londra, 1974, Protocol, 1988, Amendamente la anexa Convenției din 1974
O.G. nr.53/1999    [aderare]
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
Carta socială europeană revizuită, Strasbourg, 1996
L. nr.74/1999    [ratificare]
consimțământ căsătorie și vârsta minimă pentru căsătorie și înregistrarea căsătoriilor, Convenție adoptată de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, New York, 1962
L. nr.116/1992    [ratificare]
Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, Convenția privind drepturile omului și biomedicina, Protocol adițional la Convenția referitoare la interzicerea clonării ființelor umane, Paris, 1998
L. nr.17/2001    [ratificare]
Convenție și Protocoale adiționale, Roma, 1950, Protocol nr. 11 la Convenție, Strasbourg, 1994
L. nr.30/1994    [ratificare]
L. nr.79/1995    [ratificare]
drepturi civile și politice, Pact internațional, Protocol facultativ
L. nr.39/1993    [aderare]
drepturi civile și politice, vizând abolirea pedepsei cu moartea, Pact internațional și Protocol facultativ, adoptat de Adunarea generală a O.N.U., 1989
L. nr.7/1991    [ratificare]
împotriva torturii și altor pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Convenție, New York, 1984
L. nr.19/1990    [aderare]
persoane participante la procedurile în fața Comisiei și Curții Europene a Drepturilor Omului, imunități și facilități, Acord european, Londra, 1969
L. nr.6/1998    [ratificare]
prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, Convenție europeană și Protocoale nr. 1 și 2
L. nr.80/1994    [ratificare]
retragerea rezervei României la art.22 din Convenția, eliminare, discriminare rasială, New-York, 1965
L. nr.144/1998
retragerea rezervelor României la unele convenții din domeniul umanitar
D. nr.225/1990


Sâmbătă, 25 mai 2019, 14:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.